speeltuin

Droom voor jouw buurt?

Heb jij een idee hoe de leefbaarheid in jouw wijk kan worden versterkt? Dan kun je op diverse manieren worden ondersteund bij het uitwerken van jouw plan.

In Nunspeet staat het Wijkontmoetingscentrum altijd open voor ideeën van wijkbewoners. Op provinciaal niveau kun je gratis advies inwinnen bij de Gelderse Leefbaarheidsalliantie. De provincie heeft daarnaast een jaarlijks subsidiebedrag van € 1,3 miljoen euro beschikbaar voor goede projecten!

Meer weten? Ga naar leefbaarheid.gelderland.nl  en realiseer je droom samen met het WOC.