Voor wie?

Het wijkontmoetingscentrum (WOC) is er voor en door iedereen in de wijk, van kind tot oudere, met en zonder beperking, arm of rijk. Het is een plaats om buurtgenoten tegen te komen, verbinding te zoeken en samen dingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan een kopje koffie, een praatje, activiteiten ondernemen en informatie halen/uitwisselen. Je kunt ook als vrijwilliger aan de slag gaan bij de verschillende activiteiten.

In de gemeente Nunspeet zijn drie wijkontmoetingscentra: twee in Nunspeet zelf (De Binnenhof en De Veluwse Heuvel) en een in Elspeet (Oranjehof).

Activiteiten

Door de ontmoeting heb je de mogelijkheid om de sociale banden te versterken en iets voor elkaar te betekenen. In het WOC zijn zowel betaalde als onbetaalde professionals en vrijwilligers actief. Zowel de buurtgenoten zelf als organisaties die zich bezighouden met zorg en welzijn kunnen activiteiten aandragen en verzorgen. Je kunt dus zelf activiteiten voorstellen. De activiteiten kunnen eenmalig of incidenteel zijn, maar ook langlopend en structureel.