Ondernemers en WOC Nunspeet

Wilt u zich (net als bovenstaande Nunspeetse ondernemers) verbinden aan een mooi maatschappelijk initiatief? Lees dan hier hoe uw bedrijf zich kan verbinden aan WOC Veluwse Heuvel.

In maart 2019 is wijkontmoetingscentrum (WOC) Veluwse Heuvel geopend. Het doel van een WOC is het verbinden van inwoners van Nunspeet. Het is een laagdrempelig centrum om vragen te stellen en waardoor sociale samenhang wordt gestimuleerd. Inwoners van Nunspeet kunnen participeren in het WOC door hun talenten in te zetten en kunnen ook gebruik maken van de diensten die het centrum biedt. Gezelligheid en ontspanning in de vorm van activiteiten staat centraal. Ook advies en informatie over allerhande zaken is mogelijk. Diverse organisaties en/of stichtingen participeren ook in het WOC. Zo ontstaat er een gezamenlijk programma, waarin WOC Veluwse Heuvel groeiende is. WOC Veluwse Heuvel is één van de drie wijkontmoetingscentra in de gemeente Nunspeet (WOC Oranjehof, WOC Binnenhof en WOC Veluwse Heuvel). Zo biedt Nunspeet op drie plekken in Nunspeet gelegenheid voor een plezierig samenzijn, sociale contacten en activering.

WOC Nunspeet werkt met 1 coördinator en gemiddeld 50 vrijwilligers die zich bewust verbinden aan het groeiproces van beide centra. De aansturing van de wijkontmoetingscentra in Nunspeet vallen onder verantwoordelijkheid van Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe.

Om activiteiten mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van inkomsten. Gemeente Nunspeet financiert jaarlijks via de subsidie specifieke kosten. Om de activiteiten en evenementen te organiseren die toegankelijk zijn voor elke portemonnee doet het WOC een structureel beroep op sponsoren, donaties en financiële aanvragen bij zowel plaatselijke als landelijke fondsen. Zo kan het wijkontmoetingscentrum ook op lange termijn voort bestaan.

WOC Veluwse Heuvel wenste zich in 2020 te verbinden met ondernemers uit Nunspeet/Hulshorst die het centrum willen sponsoren. Hierdoor verbinden ondernemers zich aan het WOC. Elke ondernemer draagt minimaal €100,- bij. Zo ontstaat ‘De club van 100’ en draagt uw bedrijf het WOC financieel een warm hart toe.

Middels een contract is het mogelijk voor meerdere jaren sponsor te zijn van het centrum. U kunt zelf uw bijdrage bepalen. Wilt u een eenmalige gift doen van minder dan €100,- dan is dit ook mogelijk. Dit wil zeggen dat u dan geen onderdeel gaat uitmaken van De club van 100.

De gelden worden o.a. besteed aan het ontwikkelen en organiseren van diverse activiteiten, aanschaf van benodigde inventaris, onderhoud van meubilair zoals biljart en piano. Ook voor PR en communicatieve doeleinden willen we o.a. deze gelden inzetten. Zo creëren wij gezamenlijk meer bekendheid in Nunspeet waardoor er meer draagvlak ontstaat binnen de gemeente Nunspeet.

 Wat biedt het WOC aan als u zich aansluit bij De club van 100:

  • Uw bedrijfsnaam/logo op de website www.wocnunspeet.nl
  • 2x per jaar een nieuwsbrief met informatie over het verloop van de organisatie en de besteding van de gelden;
  • 4x per jaar een programmaboekje van WOC Nunspeet;
  • 1x per jaar een feestelijke avond: Dank aan de club van 100!

Hoe wordt u lid van De club van 100:

Aanmelden voor De club van 100 kan door een antwoordstrook op te vragen via veluwseheuvel@wocnunspeet.nl . U stuurt de ingevulde antwoordstrook binnen 2 weken na ontvangst retour en het WOC verwerkt uw gegevens om vervolgens de incasso uit te voeren.

Wilt u eerst kennismaken met het wijkontmoetingscentrum? U bent van harte welkom. Een afspraak maken met de coördinator kan via veluwseheuvel@wocnunspeet.nl of via de telefoon: 06-51899701.

Club van 100 ook voor WOC Binnenhof?

De club van 100 is alleen bedoeld voor WOC Veluwse Heuvel. Voor WOC Binnenhof is het doel via het programmaboekje advertenties te delen van ondernemers uit Nunspeet. Vanuit die inkomsten willen we het activiteitenbudget voor de Binnenhof uitbreiden. Mocht u als ondernemers daar belangstelling voor hebben kunt u de informatie over het formaat en de kosten van de advertentie opvragen bij WOC Binnenhof via binnenhof@wocnunspeet.nl . Wilt u eerst kennismaken met het wijkontmoetingscentrum? U bent van harte welkom. Een afspraak maken met de coördinator kan via binnenhof@wocnunspeet.nl of via de telefoon: 06-51899701.